Gebouwen

​​Een relatief groot deel van de energievoorziening van de samenleving gaat onder meer naar het beheer van gebouwen. De geleidelijke aanscherping van de regelgeving op zowel Europees als nationaal niveau en de behoefte aan optimale veiligheid hebben echter geleid tot de ontwikkeling van geavanceerde controlesystemen.​

​Naast elektrische basisinstallaties is ENGIE Fabricom gefocust op geïntegreerde gebouwsystemen binnen gespecialiseerde domeinen, zoals verlichting, ICT, verwarming en beveiliging voor scholen, ziekenhuizen, zorgcentra, militaire faciliteiten en overheidsgebouwen zoals gerechtshoven en gevangenissen. 

Onze ingenieurs en computerspecialisten ontwikkelen eigen software en apparatuur. De installatie, inclusief de bedrading, en het onderhoud worden uitgevoerd door onze technische experts. ENGIE​ Fabricom bouwt ook complete, groene, toekomstgerichte datacenters.

Wij bieden u onze hoogtechnologische apparatuur aan zonder afhankelijk te zijn van specifieke merkcomponenten. En wij garanderen de succesvolle voltooiing van elke installatie.